Πρόσφατα προϊόντα που προστέθηκαν στο καλάθι.
Κανένα προϊόν στο καλάθι σας.
1
Διάλεξε κατάστημα
2
Κάνε κράτηση τα προϊόντα
3
Λαμβάνεις SMS
4
Πληρωμή & Παραλαβή
  **Δωρεάν Μεταφορικά σε Όλες τις Παραγγελίες άνω των 50€**
  **Δωρεάν Μεταφορικά σε Όλες τις Παραγγελίες άνω των 50€**

  Τηλεφωνικές Παραγγελίες 9:00-17:00 στο Τηλέφωνο: 2109852009

  Give Away Rainbocorn

  Toys Center Greece  / Giveaway Παιχνιδολαμπάδα Rainbocorn|  Όροι και Προϋποθέσεις

   

  Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου www.toyscenter.com/gr που ανήκει στην Prénatal ΑΕΒΕ και που ακολούθως θα αναφέρεται ως «ιστότοπος TOYS CENTER».

   

  1. Ο ιστότοπος TOYS CENTER διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθεί στoυς τυχερούς το παρακάτω περιγραφόμενο δώρο. Η όλη προωθητική ενέργεια διεξάγεται μέσω της σελίδας της Toys Center Greece στο Facebook.
  2. Δικαίωμα συμμετοχής για το διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά πρόσωπα διαμένουν στην Ελλάδα. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Prénatal ΑΕΒΕ και οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με την διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.
  3. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει κάνουν follow του account της Toys Center Greece στο Instagram (https://www.instagram.com/toyscentergr/?hl=el) και να αναφέρουν με τη διαδικασία του mention user το όνομα ενός άλλου Instagram χρήστη στα σχόλια του Instagram Post (https://www.instagram.com/p/CNm_Y50qLyn/)
  4. Μέσα από το διαγωνισμό θα αναδειχθούν 3 (τρεις) νικητές. Πιο συγκεκριμένα, κάθε νικητής θα κερδίσει 1 (ένα) από το παρακάτω δώρο.
   1. Δώρο: Λαμπάδα Αυγό Rainbocorns Sparkle 18εκ λούτρινο (6σχεδ)/6/24
  5. Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί κλήρωση, μία για κάθε δώρο, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της εταιρείας στις 19/4/2021, ενώ οι νικητές θα ανακοινωθούν την ίδια μέρα (19/4/2021) στα σχόλια της δημοσίευσης του διαγωνισμού.
  6. Ο ιστότοπος TOYS CENTER δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της.
  7. Κατά τις κληρώσεις, θα αναδειχθούν και 2 (δύο) αναπληρωματικοί νικητές για κάθε δώρο, στους οποίους θα διατεθεί, ανάλογα με τη σειρά ανάδειξής τους, τα δώρο του διαγωνισμού σε περίπτωση που δεν θα παραληφθούν εγκαίρως ή δεν θα απονεμηθούν στους αρχικούς νικητές λόγω ακύρωσης της συμμετοχής.
  8. Αν ο νικητής του διαγωνισμού αρνηθεί το δώρο ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο διαγωνισμό ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησής του έως και τις 21/04/2021, το δώρο απονέμεται στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή. Αν o πρώτος αναπληρωματικός νικητής του διαγωνισμού αρνηθεί το δώρο ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο διαγωνισμό ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησής του έως και τις 21/04/2021, το δώρο απονέμεται στο δεύτερο αναπληρωματικό νικητή. Η παραπάνω διαδικασία αφορά όλες τις κληρώσεις για κάθε δώρο.
  9. Η συμμετοχή και τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Μοναδική υποχρέωση του ιστότοπου TOYS CENTER είναι η εξασφάλιση για τους νικητές των δώρων που κέρδισαν.
  10. Οι ‘Συμμετέχοντες’ συμφωνούν ότι ο ιστότοπος TOYS CENTER και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες της εταιρείες, οι διαφημιστικές εταιρείες και εταιρείες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση, ή χρήση ενός βραβείου, δώρου ή τμημάτων αυτών.
  11. Ο ιστότοπος TOYS CENTER δικαιούται να μεταβάλλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην αντίστοιχη επίσημη σελίδα στο Facebook. Ο ιστότοπος TOYS CENTER διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική του κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
  12. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στους Διοργανωτές για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, αυτοί επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.
  13. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Ο ιστότοπος TOYS CENTER δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή(server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του. Περαιτέρω, ο ιστότοπος TOYS CENTER δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών.
  14. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής του Instagram και του Instagram account με όνομα @toyscentergr (https://www.instagram.com/toyscentergr/) και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι του ιστότοπου TOYS CENTER. Περαιτέρω, ο ιστότοπος TOYS CENTER δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Instagram με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας.

   

  Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του ιστότοπου TOYS CENTER.

   

  Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας